معنی شعر تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم

معنی شعر تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم

ادبیات پایه نهم ( ادبیات بومی 1 )

معنی بیت : تو را ای سرزمین کهن سال ، دوست دارم تو را ای سرزمین گران قدر و عزیز این ایران کهن و قدیمی دوست دارم  تو را ای وطن گرامی دوست دارم . 

دانش ادبی : کهن بوم و بر و دیرینه ایران زمین و گرامی وطن ( تشخیص ) چون مورد خطاب قرار گرفته است . بوم و بر  و وطن و ایران ( مراعات النظیر ) 

دانش زبانی : کهن بوم و بر و دیرینه ایران زمین  و گرامی وطن  ( منادا ) دوست دارم ( فعل مرکب ) گرانمایه و دیرینه ایران زمین ( ترکیب وصفی مقلوب ) ایران زمین گرانمایه  و دیرینه ، گرامی وطن ( ترکیب وصفی مقلوب ( وطن گرامی ) 

تاریخ ادبیات : مهدی اخوان ثالث  از شاعران بزرگ ادبیات معاصر که در اسفند 1307 در مشهد متولد شد و اولین مجموعه شعرش در سال 1330  به نام ( ارغنون ) به چاپ رسید وی هم به شیوه کهن  و هم به شیوه نو نیمایی شعر می سرود و در چهارم شهریور  1369 فوت کرد . اخوان ثالث در جوار آرامگاه حکیم ابوالقاسم  فردوسی در باغ شهر توس به خاک سپرده شده است . 

معنی شعر تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب