معنی شعر به چشم بصیرت به خود درنگر

معنی شعر به چشم بصیرت به خود درنگر

معنی بیت ” به چشم بصيرت به خود درنگر “

ادبیات ارسال دیدگاه

آشنایی با معنی بیت به چشم بصيرت به خود درنگر ، تو را تا در آيينه، زنگار نيست

در این پست با معنی و مفهوم این بیت زیبا از کتاب فارسی نهم آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

معنی بیت

به چشم بصيرت به خود درنگر

یعنی: با چشم دل به درونت نگاه کن و به احوال دلت آگاه باش.

تو را تا در آيينه، زنگار نيست

یعنی: تا وقتی آیینه صاف و شفاف دلت را زنگار گناهان، کدر و مات نکرده (جویای احوال خویش باش)

آرایه ها

زنگار: زنگ فلزات و آینه، غبار و کدری زنگار گرفتن دل، کنایه از آلوده شدن دل به گناهان

دل زلال و بی گناه، تشبیه شده به آیینه ای که شفاف و بدون زنگار است.

مفهوم بیت

تا وقتی غرق دنیا و خوشی های آن نشده ای، به احوال خویش آگاه باش. حواست به ورودی های قلبت باشد. شنیده ها و دیدنی هایی وارد قلب انسان می شوند، اگر آلوده باشند آیینه دل انسان نیز کدر و مات می شود.

بهترین سن که هر انسانی تسلط بر خویش دارد و می تواند خود را تغییر دهد، سنین نوجوانی و جوانی است. هر چه سن انسان رو به پیری می رود به سختی می تواند اشتباهاتش را جبران کند. چه بسا اشتباهات و خطاهایی که نفس انسان آن را توجیه می کند و برایش زیبا جلوه می دهد. پس چه بهتر که هر روز به حال دلمان آگاه باشیم و گرد و غبارش را پاک کنیم.

اختصاصی-دانشچی

معنی شعر به چشم بصیرت به خود درنگر

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب