ماه ها به انگلیسی به ترتیب

گوش کنید

ماه ها به انگلیسی به ترتیب

ماه های سال به انگلیسی

ماه های میلادی به انگلیسی، تقویم میلادی مدرن به 12 ماه تقسیم می شود. این ماه ها 28 روز، 29 روز، 30 روز یا 31 روز دارند. در یک سال معمولی، هر ماه 28 روز، 30 روز یا 31 روز دارد. یک سال معمولی 365 روزه است. در سال کبیسه هر ماه 29 ، 30 یا 31 روزه است که مجموعا 366 روز می شود. در هر چهار سال یک روز کبیسه وجود دارد که در تقویم میلادی 29 فوریه را به عنوان این روز در نظر می گیریم.

ماه های سال به انگلیسی و معادل فارسی

ماه به انگلیسی در جدول

ماههای سال به انگلیسی

Ja ua y (Ja .) ژانویه

ژانویه اولین ماه سال است. ۳۱ روز دارد. در قطب شمال شروع زمستان و در قطب جنوب شروع تابستان است.

ژانویه مصادف است با ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن. اسم ماه اول سال میلادی، از ژانوس، خدای آغاز در روم باستان گرفته شده است.

آمریکایی: dʒæ juːˌe iˈ

بریتانیایی: dʒæ jʊ iˈ

Feb ua y (Feb.) فوریه

فوریه کوتاه ترین ماه سال است و یک ماه خاص می باشد . فوریه معمولاً ۲۸ روزه است و هر ۴ سال یک بار ۲۹ روزه می شود.

فوریه، دومین ماه انگلیسی است. ماهی که در ایران، ۱۲ بهمن شروع می‌شود و ۹ اسفند به پایان می‌رسد. فوریه کلمه‌ای فرانسوی است که معنای پالایش و تطهیر می‌دهد.

آمریکایی: febjəˌwe iˈ

بریتانیایی: febjʊə iˈ

Ma ch (Ma .) مارس

شروع فصل بهار ! در قطب شمال فصل بهار با فرا رسیدن این ماه آغاز می‌ شود و در قطب جنوب شروع پاییز است و ۳۱ روز دارد.

ماه مارس ۳۱ روزه در سال شمسی، مقارن است با ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین. ماه مارس هم نامش را از یونان و ارس، خدای جنگ وام گرفته است.

آمریکایی: mɑː ͡ʃˈ

بریتانیایی: mɑː ͡ʃ

Ap il (Ap .) آوریل

آوریل ۳۰ روز دارد. در بعضی از نقاط، قطب شمال با فرا  رسیدن فصل آوریل ، هوا پر از باد و باران می شود.

در تقویم ما، از ۱۲ فروردین شروع می‌شود و در ۱۰ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

آمریکایی: eɪp əlˈ

بریتانیایی: eɪp əlˈ

May (May) می

می پنجمین ماه سال است و سی و یک روز است. با شروع این ماه ؛ در قطب جنوب شروع فصل پاییز و در قطب شمال انتهای بهار است.

این ماه از ۱۱ اردیبهشت شروع می‌شود و در ۱۰ خرداد به پایان می‌رسد. می نامش را از ایزد بانوی یونان دارد.

آمریکایی: meɪˈ

بریتانیایی: meɪ

Ju e (Ju .) ژوئن

ژوئن ۳۰ روز دارد و وسط سال است. افرادی که در قطب جنوب زندگی می کنند، سرمای هوا را در این ماه احساس می‌ کنند. افراد ناحیه شمالی شروع تابستان و روز های آفتابی را با ژوئن شاهد خواهند بود.

ماهی که از ۱۱ خرداد شروع می‌شود و ۹ تیر جایش را به ماه بعدی می‌دهد. ماه ژوئن از یونو، خدای ازدواج در یونان الهام گرفته شده است.

آمریکایی: dʒuː ’

بریتانیایی: dʒuː

July ( Jul.) جولای

ماه جولای سی و یک روز دارد. شروع این ماه؛ برای نواحی شمالی وسط تابستان و شروع تعطیلات شان است.

جولای از ۱۰ تیر شروع می‌شود و در ۹ مرداد پایان این ماه است . نام جولای را سنای روم برای بزرگداشت ژولیس سزار انتخاب کرد.

آمریکایی: dʒuːˈlaɪˌ

بریتانیایی: dʒuːˈlaɪ

Augus  (Aug.) آگوست

ماه اوت یا اگوست برای نواحی جنوبی سرد است و انتهای پاییز را نشان می دهد و زمانی عالی برای رفتن به ساحل و لذت بردن از آب دریا است. این ماه 31 روز دارد.

ماهی که بر خلاف ماه هشتم شمسی، در فصل تابستان قرار دارد و از ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور طول می‌کشد.

آمریکایی: ˈɑː.ɡəs

بریتانیایی: ˈɔː.ɡəs

Sep embe  (Sep.) سپتامبر

سپتامبر نهمین ماه در سال است که در نواحی شمالی با فصل پاییز آغاز می شود و در بسیاری از کشور ها زمان شروع مدارس است و ۳۰ روز دارد.

سپتامبر در تقویم ما از ۱۰ شهریور شروع می‌شود و تا ۸ مهر ادامه پیدا می‌کند.

آمریکایی: sepˈ embə

بریتانیایی: sepˈ embə

Oc obe  (Oc .) اکتبر

اکتبر ماه ریزش برگ ها است و هوا در بعضی از نقاط دیگر کمی گرم تر می‌ شود. اکتبر دهمین ماه سال بوده و ۳۱ روز دارد.اکتبر از ۹ مهرماه شروع می‌شود و در ۹ آبان تا سال دیگر خداحافظی می‌کند. نام اکتبر از فارسی دری برگرفته شده است.

آمریکایی: ɒkˈ oʊbə

بریتانیایی: ɒkˈ əʊbə

Novembe  (Nov.) نوامبر

ماه نوامبر در قطب شمال سردتر می‌ شود اما در قطب جنوب دما کم کم بالا می رود . نوامبر ۳۰ روز دارد و یازدهمین ماه از سال است.

نوامبر در تقویم شمسی از ۱۰ آبان شروع می‌شود و ۹ آذر خداحافظی می‌کند. نوامبر نامش را از روم باستان دارد.

آمریکایی: oʊˈvembə

بریتانیایی: əʊˈvembə

Decembe  (Dec.) دسامبر

دسامبر آخرین ماه سال است و ۳۱ روز دارد. این ماه؛ شروع تابستان برای قطب جنوب و شروع زمستان برای قطب شمال است.

ماه پایانی سال میلادی، دسامبر نام دارد. دسامبر از ۱۰ آذر تا ۱۰ دی طول می‌کشد و سال را تمام می‌کند.

آمریکایی: dəˈsembə

بریتانیایی: dɪˈsembə

شکل اختصاری ماه های میلادی به انگلیسی

فصل‌ های سال به انگلیسی

بهار (Sp i g)

شامل ماه‌های:

Ma ch

Ap il

تابستان (Summe )

شامل ماه‌های:

Ju e

July

Augus

پاییز (Au um )

شامل ماه‌های:

Sep embe

Oc obe

Novembe

زمستان (Wi e )

شامل ماه‌های:

Decembe

Ja ua y

Feb ua y

تکنیک های حفظ کردن ماه های سال به انگلیسی

شعر برای حفظ کردن ماه های سال به انگلیسی

جام فـرهاد منم، آتش مجنـون جگـرم

جوی آب سحرم، وقت نوای دگرست

اول تمام کلمات این بیت، به ترتیب اسم ماه های سال به انگلیسی است.

جام Ja ua y

فرهاد Feb ua y

منم Ma ch

آتش Ap il

مجنون May

جگرم Ju e

جوی July

آب Augus

سحرم Sep embe

وقت Oc obe

نوا Novembe

دگرست Decembe

انگشتان دست برای حفظ کردن ماه های سال به انگلیسی

روز های ماه

طبق تقویم میلادی، چهار ماه از تقویم میلادی 30 روز و هفت ماه از تقویم میلادی 31 روز دارد و در فوریه هم که اگر سال کبیسه باشد، ماه دوم 29 روزه و اگر یک سال معمولی باشد، فوریه 28 روزه است.

روز های سال

طبق تقویم مدرن، سال معمولی و سال کبیسه 365 و 366 روزه است، زیرا سال کبیسه به دلیل روز کبیسه (29 فوریه) یک روز بیشتر از سال معمولی دارد.

اما در دوران باستان ، تقویم رومی فقط 304 روز داشت.

ماه های سال

تقویم میلادی ما شامل 12 ماه است. نمونه اولیه تقویم جولیانی از همان الگوی تقویم میلادی پیروی می کند. نام تمام 12 ماه از تقویم رومی گرفته شده است و تقویم رومی فقط ده ماه دارد و سال تقویمی از مارس ( مارتیوس ) شروع می شود.

ماه ها طبق تقویم رومی

طبق تقویم رومی، سپتامبر هفتمین ماه، اکتبر هشتمین ماه، نوامبر نهمین ماه و دسامبر دهمین ماه است. رومی ها نام این ماه ها را بر اساس تعداد ماه ها می گذارند. اما بعد از اضافه شدن ژانویه و فوریه به تقویم ماه، تمام موقعیت های قبلی ماه های ارائه شده توسط رومانیایی ها تغییر کرد . در حال حاضر سپتامبر که به عنوان ماه هفتم نامیده می شد، به ماه نهم تبدیل شده است. ماه های دیگر هم به همین ترتیب پشت سر هم قرار می گیرند.

در بسیاری از جاها، هنوز مردم به دلایل زیادی از تقویم مذهبی خودشان برای جشن هایشان استفاده می کنند. بسیاری از تقویم‌ ها از ماه‌ ها برای تقسیم یک سال به یک دوره کوتاه استفاده می ‌کنند، مثل تقویم اسلامی، هندو و عبری. اما پرکاربرد ترین تقویم، تقویم میلادی است.

ماه هایی که می توان آن ها را در 2 تا 3 حرفی مخفف کرد، عبارتند از:

نکات استفاده از ماه های میلادی

ماه های تاریخ شمسی به میلادی :

ماه آذر به انگلیسی : Novembe

اسفند به انگلیسی: Ma ch

ماه تیر به انگلیسی: July

ماه مرداد به انگلیسی : Augus

خرداد به انگلیسی :Ju e 

فروردین به انگلیسی:Ma ch و Ap il

سوالات متداول ماه های میلادی به انگلیسی

عبارت Ap il Fool’s Day یا دروغ اول آپریل مانند دروغ ۱۳ فروردین خودمان است. در این روز افراد به شوخی دروغ میگویند و کسی که این دروغ‌ها را باور کند احمق آپریل یا همان ap il fool نامیده می شود.

نیمه تابستان یا همان Midsumme در روز ۲۴ ام ماه ژوئن قرار دارد.

خیر. کریسمس روز تولد حضرت عیسی مسیح است که در روز ۲۵ دسامبر واقع شده است. اما سال نو میلادی ۵ روز بعد در یکم ژانویه است.

چهار ماه ، سپتامبر، آپریل، ژوئن و نوامبر.

هفت ماه ژانویه، آپریل، می، جولای، آگوست، اکتبر و دسامبر.

ماه فوریه بیست و هشت روزه است. این ماه در سال‌های کبیسه، یعنی هر چهار سال یکبار ۲۹ روزه می‌شود.

 وقتی تاریخ تولدمان را به شخصی می گوییم، روز و ماه تولدمان را می گوییم.

 کریسمس در روز 25 دسامبر جشن گرفته می شود.

وقتی با کسی دیدار می کنیم، تعیین تاریخ ضروری است، بنابراین می گوییم که در 14ام فوریه ملاقات خواهیم کرد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_1 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

ممنون عااالی بود

بسیار عالی و مفید.

ممنونم ک باعث شدید جلو رفیقم کم نیارم

عالی بود و بسیار جامع توضیح داده اید.

ماه های سال به انگلیسی

عالی

ممنونم بابت مطلب آموزشیِ خوبتون???? عالی و کامل توضیح داده شده.

حتما مطالب زیر را بخوانید

بهترین آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران

جملات انگیزشی انگلیسی

اعضای خانواده به انگلیسی

رمضان به انگلیسی

مکالمه انگلیسی بین دو دوست

داستان‌ کوتاه انگلیسی برای کودکان 

انیمیشن برای یادگیری زبان انگلیسی

دانلود کتاب های G amma i Use | دانلود کتاب گرامر
بهترین آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران
جملات انگیزشی انگلیسی
اعضای خانواده به انگلیسی
آموزش آنلاین زبان فرانسه
رمضان به انگلیسی
دانلود کتاب های G amma i Use | دانلود کتاب گرامر
دانلود ویرایش سوم کتاب های Ame ica E glish File
دانلود ویرایش دوم کتاب های Oxfo d Wo d Skills
دانلود کتاب های Speakou
دانلود داستان های Family a d F ie ds | کتاب داستان Family a d F ie ds
دانلود ویرایش دوم کتاب های Family a d F ie ds
دانلود کتاب های G amma i Use | دانلود کتاب گرامر
بهترین آموزشگاه زبان کودکان در غرب تهران
بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران
جملات انگیزشی انگلیسی
اعضای خانواده به انگلیسی
آموزش آنلاین زبان فرانسه

راد تايــــم | بهترین آموزشگاه زبان های خارجی در غــرب و شمـــال تهران

برگزاری کلاس های زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ترکی استانبولی

برگزاری کلاس های آمادگی آزمون آیلتس و تافل با جزوات اختصاصی

آدرس شعبــــــــــه ۱: تهران، مرزداران، قبل از آریافر، جنب بانک شهر، پلاک ۸۴                              ۴۴۳۸۱۷۲۶ - ۴۴۳۸۱۷۲۸ ☎️

آدرس شعبــــــــــه ۲: تهران، فرمانیه، لواسانی غربی، پلاک ۱۴۲                                                   ۲۶۶۵۸۹۳۷ - ۲۶۶۵۹۰۲۱ ☎️

ماه ها به انگلیسی به ترتیب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب