تمرین صفحه 57 فیزیک دهم

تمرین صفحه 57 فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۵۷ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم در بخش زیر جواب صفحه ۵۷ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

ورزشکاری وزنه‌ای به جرم ۶۵kg را به طور یکنواخت، ۴۵cm بالای سر خود می‌برد کاری که این ورزشکار روی وزنه انجام داده است را محاسبه کنید. اندازهٔ شتاب گرانش زمین را g=۹۸Nkg بگیرید. پاسخ: به خاطر داشته باشید وقتی فردی جسمی را با تندی تکنواخت به سمت بالا حرکت دهد نیرویی که به جسم وارد میکند همان وزن آن است. در اینجا نیرو به سمت بالا و همچنین جابه جایی هم به سمت بلاست پس زاویه بین نیرو و جابه جایی صفر است (9=θ):

ویدیو آموزش و توضیحات این صفحه

تمرین صفحه 57 فیزیک دهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب