تمرین صفحه 141 ریاضی هشتم

تمرین صفحه 141 ریاضی هشتم

جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم ⚜️ پاسخ کاردرکلاس و تمرین

پاسخ گام به گام کاردرکلاس و تمرین صفحه 141 ریاضی کلاس هشتم از فصل 9 دایره با جواب و راه حل کامل

جواب صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه 141 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به بررسی خط و دایره از فصل ۹ دایره را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۱۳۹ ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

در پاسخ به کاردرکلاس صفحه 141 ریاضی هشتم داریم :

۱- در هر شکل، RQ بر دایره مماس است. اندازه زاویه مجهول را پیدا کنید.

۲- در هر شکل، SR بر دایره مماس است. مقدار a را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

در پاسخ به تمرین صفحه 141 ریاضی هشتم داریم :

۱- نقطه B در فاصله ۱۳ سانتی متری مرکز دایره‌ای به شعاع ۵ سانتی متر قرار دارد.از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کرده‌ایم.فاصله B از هریک از نقاط تماس را به دست آورید.

اگر از یک نقطه خارج دایره دو مماس بر دایره رسم کنیم طول دو مماس با هم برابر است.خطی که مرکز دایره را به نقطهٔ ‌B وصل می‌کند نیمساز زاویه است.

۲- از نقطهٔ ‘Q خارج دایره‌ای به مرکز O دو مماس بر دایره رسم کنید و نقاط تماس را A و B بنامید. شکل بکشید و دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.

باید ثابت کنیم دو مثلث با هم‌نهشتند.

الف) چرا O’A = O’B ؟

ب) چرا ‘OO نیمساز ‘O است؟

۳- در کاسه کروی روبه رو مقداری آب ریخته‌ایم، AB برابر ۲۴ سانتی متر شده است. حداکثر عمق آب چقدر است؟

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های ثابت شده حل مسئله ریاضی است.

مطلب پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتم

???? در این بخش جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. به یاد داشته باشید که حتما اول خودتان جواب سوال ها را بدهید و برای بررسی درست یا نادرست بودن آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ????????

تمرین صفحه 141 ریاضی هشتم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب