تمرین صفحه 134 ریاضی هشتم

تمرین صفحه 134 ریاضی هشتم

جواب تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم

پاسخ گام به گام تمرین صفحه 134 ریاضی کلاس هشتم از فصل 8 آمار و احتمال با جواب و راه حل کامل

جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب تمرین صفحه 134 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به بررسی حالت های ممکن از فصل ۸ آمار و احتمال را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ ریاضی هشتم

جواب تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم

در پاسخ به تمرین صفحه 134 ریاضی هشتم داریم :

۱- در یک کارخانه دوچرخه سازی دو مدل دوچرخه تولید می‌شود: دوچرخه جاده و دوچرخه کوهستان. در این کارخانه هر نوع دوچرخه در سه رنگ زرد، قرمز و آبی و دو اندازه ۲۴ و ۲۶ تولید می‌شود.

الف) چند نوع دوچرخهٔ مختلف در این کارخانه تولید می‌شود؟

۱۲ = ۲ × ۳ × ۲

ب) در نشریه تبلیغاتی این کارخانه، در هر صفحه عکس یکی از این دوچرخه‌ها آمده است. علی یکی از صفحه‌ها را به طور تصادفی انتخاب می‌کند. احتمال اینکه در این صفحه دوچرخهٔ کوهستان آبی رنگ اندازهٔ ۲۶ دیده شود، چقدر است؟ ۱۱۲ یک دوازدهم

ادامه جواب تمرین صفحه ۱۳۵ ریاضی هشتم

۲- عقربه چرخیده مقابل را می‌چرخانیم و تاسی را می‌اندازیم.

الف) با کامل کردن جدول، همهٔ حالت‌های ممکن را پیدا کنید.

ب) در چند حالت عقربه روی قرمز ایستاده است و تاس عددی زوج را نشان می‌دهد؟

۳ حالت       (قرمز ۶) (قرمز ۴) (قرمز ۲)

۳- قفلی داریم که رمز آن عددی یک رقمی است. (این رقم می‌تواند ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ باشد.)

الف) احتمال اینکه با یک حدس بتوانیم رمز قفل را پیدا کنیم، چقدر است؟ ۱۱۰

ب) اگر رمز دو رقمی‌شود، این احتمال چه تغییری می‌کند؟ یک صدم

۱۱۰۰ = ۱۱۰ × ۱۱۰

۴- دو تاس را می‌اندازیم:

الف) با رسم جدول مناسب، همه ۳۶ حالت ممکن را پیدا کنید.

ب) احتمال اینکه یکی از تاس‌ها 3 و تاس دیگر 5 بیاید، چقدر است؟ (3-5) و (5-3)

۱۱۸ = ۲۳۶ : زیرا

ج) احتمال اینکه هر دو تاس 5 بیاید، چقدر است؟ (5-5)

۱۳۶ : زیرا

د) پاسخ قسمت‌های ب و ج را با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوتشان را بنویسید.در قسمت (ب) هم می‌تواند 3 و 5 بیاید و هم 5 و 3

ولی در حالت دوم فقط حالت 5 و 5 اتفاق می‌افتد.

۵- دو سکه را می‌اندازیم. احتمال اینکه دست کم یکی از آنها رو بیاید، چقدر است؟

۳۴(پ , پ) و (ر , پ) و (ر , ر) و (پ , ر)

۶- لوله‌های انشعاب آب به هر قسمت که برسند، دوشاخه می‌شوند.

پس از طی کردن ۵ قسمت، چند خروجی خواهیم داشت؟ با عدد توان‌دار نشان دهید.

۳۲ = ۲۵

???? اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های ثابت شده حل مسئله ریاضی است.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۱۳۲ ریاضی هشتم

???? در این بخش جواب تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. به یاد داشته باشید که حتما اول خودتان جواب سوال ها را بدهید و برای بررسی درست یا نادرست بودن آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند. ????????

تمرین صفحه 134 ریاضی هشتم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب