چیستان تصویری با جواب

دانلود کنید

چیستان تصویری با جواب

30 معما تصویری با جواب

فهرست معماهای تصویری

(برای رفتن سریع به هر دسته معما، می توانید روی آن کلک کنید)

توجه (1): معماهایی که برایتان آورده ایم جزء بهترین و کاربردی ترین  روز دنیا هستند.

انواع معمای تصویری ساده

معماهای تصویری ساده شامل عکس هایی هستند که حل کردن آن های خیلی سخت نیست.برای شروع و دست گرمی بهتر است بامعماهای ساده شروع کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ...

#1 معمای تصویری «فردی از آینده»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#2 معمای تصویری «زن و آینه»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#3 معمای تصویری «شکارچی گوزن»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#4 معمای تصویری «بسکتبالیست ها»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

انواع معمای تصویری نسبتا ساده

معماهای تصویری نسبتا ساده تقریبا 30 درصد از معماهای تصویری قبلی راحت تر هستند. برای حل آن ها بیشتر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «عصر حجر»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#2 معمای تصویری «ساعت واقعی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#3 معمای تصویری «پزشک بچه دزد»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#4 معمای تصویری «بادکنک بچه»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#5 معمای تصویری «عصا رنگی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#6 معمای تصویری «دزد شبانه»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#7 معمای تصویری «بالون های رنگی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#8 معمای تصویری «شترهای تشنه»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#9 معمای تصویری «کلید گاوصندوق»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#10 معمای تصویری «درهای باز»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#11 معمای تصویری «موجود فضایی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

انواع معمای تصویری متوسط

معماهای تصویری متوسط تا حدودی نیاز به فکر بیشتری دارند. برای حل این تصاویر سعی کنید به همه موارد انحرافی توجه کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم و دانش آموز»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#2 معمای تصویری «تولد کودک»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#3 معمای تصویری «رئیس»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#4 معمای تصویری «پیتزاخوران»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#5 معمای تصویری «مرغ گرفتار»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#6 معمای تصویری «دزد روزهای برفی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#7 معمای تصویری «اشیاء درهم»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#8 معمای تصویری «خرس قطبی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#10 معمای تصویری «دستان کشیده»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

انواع معمای تصویری سخت

معماهای تصویری سخت از نظر کاربران دنیا دشوار ارزیابی شده اند. برای حل معماهای سخت شما باید به همه جنبه ها و نکات تصویر دقت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «یک روز خانوادگی»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#2 معمای تصویری «سه معما»

1. تعداد افراد کمپ را بشمارید؟2. آیا آن ها امروز به کمپ رسیده اند؟3. در تصویر 4 مرد وجود دارد. هر کدام از آنها چه می کنند؟

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#3 معمای تصویری «دوچرخه سوار»

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

#4 معمای تصویری «سنجاب و فندق»

در معمای زیر با رسم یک مربع و یک مستطیل کاری کنید که دست هیچ سنجابی به فندق نرسد.

برای لود شدن جواب معما چندثانیه صبر کنید ...

انواع معمای تصویری بدون جواب

در این بخش تعدادی معما بدون جواب برایتان آورده ایم. خوب به این معما فکر کنید و پاسخ آن ها را کامنت کنید.

توجه: برای لود شدن کامل تصاویر معما کمی صبر کنید ....

#1 معمای تصویری «معلم مرده»

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#2 معمای تصویری «مرد عاشق»

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#3 معمای تصویری «دانش آموز متقلب»

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسختان را در زیر پست کامنت کنید...

#4 معمای تصویری «گوی سیاه و سفید»

آیا جواب معما را پیدا کردید؟ پاسحتان را در زیر پست کامنت کنید..

انواع چیستان با جواب

 چقدر در پاسخ به چیستان ها مهارت دارید؟ به نظر شما جواب چیستان زیر چه می شود؟

چیستان 1-آن کیست که در ابتدا چهار پا دارد سپس دو پا و در نهایت سه پا؟

برای دیدن جواب این چیستان و بیش از 300 چیستان دیگر به لینک زیر مراجعه کنید.

برای دیدن بهترین چیستان های دنیا به لینک زیر مراجعه کنید:

چیستان تصویری با جواب

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب