ورود به سامانه خودنویس

ورود به سامانه خودنویس

سامانه خودنویس املاک khod evis.m ud.i

.my ex p li e-heigh : 30px !impo a ; fo -size: 17px; . opdeskpaypaddi g- op:30px @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) .cha g ma gi - op:20px; display:block !impo a .cha g_desk op ma gi - op:20px; display: o e !impo a @media (max-wid h:1008px) . o esp display: o e !impo a .fo m-co ol wid h: au o !impo a ; bo de - adius: 0px .i e -co e box ma gi -bo om: 15px !impo a .ali k img max-wid h: 100% !impo a ; wid h: au o !impo a ; heigh : au o !impo a .ali k h2 colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px; ma gi -bo om: 20px .ali k h3 fo -size: 15px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h4 fo -size: 14.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h5 fo -size: 14px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h6 fo -size: 13.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k p li e-heigh : 27px .ali k a fo -size: 15px .shoa backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 23px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh : 32px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi - op: 20px .e d bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5; .slo fo -size: 50px; fo -family: yeka ; ma gi -lef : 20px; .slo2 fo -size: 50px; fo -family: yeka ; posi io : ela ive; op: 33px; ma gi - igh : 20px; .my able d bo de : 1px solid .my able : h-child(eve ) backg ou d: colo : whi e .my able : h-child(eve ) d colo : whi e !impo a .my able : h-child(odd) backg ou d: .mb-5 ma gi -bo om: 3px !impo a h4 fo -size: 14px !impo a ; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);

سامانه خودنویس khod evis.m ud.i ، با هدف نظارت بر بازار مسکن، از سوی دولت، راه اندازی شده تا بنگاه داران و متقاضیان ثبت قرارداد املاک، استعلام اجاره نامه و اخذ کد رهگیری به صورت رایگان، به سایت سامانه، مراجعه کرده و پس از ثبت نام در سایت خودنویس املاک، از امکانات آن، بهره مند گردند.

برای مشاوره امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن

برای مشاوره امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن

عناوین اصلی این مقاله

یکی از مهم ترین اهداف دولت در خصوص بازار ملک و مسکن، کنترل قیمت ها و رصد و نظارت هرچه بیشتر بر بازار این امر است تا بتواند از فرارهای مالیاتی، تورم قیمت ملک و اخذ مبالغ سنگین برای اعطای کد رهگیری قرارداد اجاره مسکن، جلوگیری کند.

از موثرترین اقدامات دولت در این راستا که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین، وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، می توان به ایجاد سامانه خودنویس khod evis.m ud.i ، اشاره کرد که تمامی بنگاه داران، موجرین و مستاجرین، همچنین، شهود قراردادها و متعاملین عقد بیع انواع ملک، می توانند از امکانات آن، استفاده نمایند و از این رو باید، از نحوه کار با سامانه و ثبت و استعلام قرارداد در آن، مطلع باشند.

لذا در مقاله حاضر، ماهیت، نحوه ورود، ثبت نام و ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس khod evis.m ud.i ، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص استعلام اجاره نامه و کد رهگیری قرارداد در سایت سامانه خودنویس، همچنین، امکانات آن، توضیح داده شده است.  

برای ورود به سامانه خودنویس کلیک کنید.

کاربران، برای ورود به سامانه خودنویس باید، به آدرس khod evis.m ud.i  مراجعه کنند.

سامانه خودنویس املاک khod evis.m ud.i

سامانه خودنویس املاک khod evis.m ud.i که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و به موجب تبصره ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، به صورت رایگان، به وزارت راه و شهرسازی، منتقل شده است، سامانه ای است که می توان در آن، کلیه معاملات املاک و مستغلات را ثبت نمود و برای قراردادهای اجاره، بدون نیاز به مراجعه به بنگاه، کد رهگیری یا شناسه رهگیری، اخذ کرد.

مستفاد از ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، هدف از ایجاد سامانه خودنویس املاک، رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن، برای متعاملین و اخذ شناسه (کد) رهگیری می باشد.

بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن، ثبت قراردادها، در این سامانه، الزامی بوده و در نظر داشتن این نکته، مهم است که در سال جاری و در نسخه فعلی سامانه، صرفا امکان ثبت قرارداد تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیر مسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی، در دسترس می باشد.

 مشاورین املاک، از طریق پنل کاربری مخصوص خود و موجرین و مستاجرین، همچنین، شهود قرارداد، از طریق بخش هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده می توانند، در سامانه، ثبت نام نموده و از امکانات آن، از جمله، ثبت قرارداد اجاره یا استعلام آن، به صورت رایگان، بهره مند گردند.

بر اساس آنچه در اطلاعیه های مندرج در سایت خودنویس khod evis.m ud.i آمده، در نسخه بعدی سامانه خودنویس، ثبت قرارداد فروش ملک نیز در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. نکته مهم اینکه، تمامی مراحل ایجاد و ثبت قرارداد، همچنین دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس اجاره نامه، رایگان می باشد.

ورود به سامانه خودنویس املاک khod evis.m ud.i

برای ورود به سامانه خودنویس املاک khod evis.m ud.i ، کافی است فرد، آدرس سایت خودنویس را در مرورگر سیستم یا تلفن همراه خود، جستجو نماید و پس از هدایت شدن به صفحه ای همانند صفحه زیر، بر روی گزینه ورود مربوط به نقش خود (طرف قرارداد، شاهد قرارداد و...) یا برروی علامت سه خط سمت چپ صفحه، کلیک کند.

در صورت کلیک برروی گزینه سه خط سمت چپ صفحه، فرد به صفحه ای مشابه صفحه زیر، هدایت خواهد شد و باید، گزینه ورود را انتخاب نماید.

در این مرحله، فرد باید، تعیین کند که به عنوان شخصیت حقیقی وارد سامانه خودنویس املاک می گردد یا به عنوان شخص حقوقی که در راهنمای تصویری زیر، گزینه مربوط به شخص حقیقی، انتخاب شده است.

 در این مرحله، فرد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، هدایت خواهد شد و باید، شماره همراه خود را در کادر مربوطه، وارد نموده و برروی گزینه ارسال رمز یکبار مصرف، کلیک کند تا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، احراز هویت گردد. (شایان ذکر است، چنانچه فرد، در بدو ورود به سامانه، برروی گزینه ورود مربوط به نقش خود، اعم از طرف قرارداد، شاهد قرارداد و... نیز کلیک می نمود، جهت احراز هویت، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، هدایت می گردید.)

در این گام، فرد باید، رمز ارسالی به تلفن همراه خود را در کادر مربوطه، وارد کند.

پس از طی مراحل بالا و احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فرد به فضای کاربری سامانه خودنویس khod evis.m ud.i، هدایت خواهد شد و می تواند از امکانات سایت، نظیر ایجاد قرارداد اجاره یا استعلام آن، استفاده نماید.

نحوه ثبت نام و ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس املاک

نحوه ثبت نام و ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس املاک، مستلزم جستجوی آدرس سامانه khod evis.m ud.i ، ورود به آن (مطابق مراحل ذکر شده در تیتر قبل) و کلیک برروی گزینه ایجاد قرارداد جدید است. سپس فرد باید، نقش خود را تعیین نموده و با طی مراحل و تکمیل اطلاعات، قرارداد اجاره را ثبت کند.

در صورتی که هریک از موجر یا مستاجر، برای ثبت قرارداد اجاره، وارد در سامانه خودنویس املاک گردند، باید، شماره همراه دیگری را در کادر مربوط به تلفن همراه مالک یا مستاجر، درج نمایند تا لینک تکمیل اطلاعات ثبت قرارداد، برای طرف مقابل، ارسال گردد و با ورود به سامانه و ثبت اطلاعات مورد نیاز، مراحل تکمیل و ثبت قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری به صورت رایگان، به پایان برسد. در زیر، راهنمای تصویری این مراحل، ارائه شده است.

در ابتدا، متقاضی باید، مطابق آنچه در تیتر پیشین، راهنمای تصویری آن، ارائه شد، با جستجوی آدرس khod evis.m ud.i  در مرورگر خود، وارد سامانه خودنویس khod evis.m ud.i  شده و برروی گزینه ایجاد قرارداد جدید، کلیک کند.

در این گام فرد باید، نوع معامله، نوع نقش و نوع کاربری ملک را مشخص کرده و به مرحله بعدی برود. (در این راهنما، ابتدا نوع نقش، موجر و کاربری ملک، مسکونی، انتخاب شده است.)

در این گام موجر باید، اطلاعات هویتی، پستی و سکونتی و سهم خود از ملک شش دانگ را مشخص نموده و به مرحله بعدی برود. (در صورتی که موجرین، چند نفر باشند، از طریق گزینه افزودن موجر می توان، اطلاعات سایر موجرین را نیز، وارد نمود.)

با طی مراحل بعدی و درج اطلاعات مربوط به ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، قبوض ملک و اطلاعات مستاجر، مراحل ثبت انعقاد قرارداد اجاره از سوی موجر، به اتمام رسیده و باید، از مستاجر یا مستاجرین بخواهد، وارد لینک ارسالی به شماره همراه خود شده و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایند تا ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس، تکمیل گردد و کد رهگیری، به افراد، ارائه شود.

در صورتی که نوع نقش، مستاجر انتخاب شده باشد، فرد به صفحه ای مشابه صفحه زیر که در بردارنده اطلاعات هویتی وی است، هدایت خواهد شد و باید، پس از تعیین وضعیت تاهل، به مرحله بعدی برود.

در مراحل بعدی، فرد باید اطلاعات محل سکونت خود، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، اطلاعات موجر و شماره تماس وی، همچنین، اطلاعات ملک و قبوض آن را وارد نموده و مراحل ثبت انعقاد قرارداد اجاره از سوی خود را به اتمام برساند و از موجر نیز بخواهد وارد لینک ارسالی به شماره همراه خود شده و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نماید.

استعلام کد رهگیری قرارداد در سامانه خودنویس khod evis.m ud.i

استعلام کد رهگیری قرارداد در سامانه خودنویس khod evis.m ud.i ، صرفا در خصوص قراردادهایی امکان پذیر است که در این سامانه، ثبت شده اند و متقاضی استعلام اجاره نامه، باید به کد رهگیری 13 رقمی صادر شده در سامانه خودنویس املاک، کد ملی یکی از طرفین قرارداد، یعنی موجر (صاحب ملک) یا مستاجر، دسترسی داشته باشد.

برای استعلام اجاره نامه، کافی است متقاضی، آدرس سامانه خودنویس khod evis.m ud.i  را جستجو نموده و برروی گزینه استعلام کد رهگیری قرارداد، کلیک کند.

در این مرحله، فرد باید، نوع شخصیت خود را تعیین کرده و پس از درج کد رهگیری قرارداد اجاره و کدملی موجر یا مستاجر، برروی گزینه استعلام، کلیک کند.

شایان ذکر است، بر اساس آنچه در سامانه خودنویس آمده، برای مشاهده قرارداد، تایید یکی از طرفین قرارداد ضروری است؛ بدین‌ منظور، لازم است، کد تایید یکبار مصرفی که برای موجر یا مستاجر ارسال شده، در کادر مربوط به این امر، درج شود.

امکانات سامانه خودنویس khod evis.m ud.i

پس از توضیح در خصوص ماهیت، نحوه ورود، ثبت نام، ثبت قرارداد اجاره و استعلام اجاره نامه در سامانه خودنویس در تیترهای قبلی مقاله، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، امکانات سامانه خودنویس khod evis.m ud.i ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از:

ثبت قرارداد اجاره، به صورت رایگان

اخذ کدر رهگیری برای اجاره نامه، توسط موجر یا مستاجر، به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه به بنگاه؛

استعلام اجاره نامه های ثبت شده در سامانه خودنویس از طریق کد رهگیری قرارداد اجاره و کد ملی مالک یا مستاجر؛

دسترسی به پشتیبانی آنلاین سامانه، در روزهای غیر تعطیل تا 12 شب؛

دسترسی به راه های ارتباطی و شماره تماس پشتیبانی سامانه و دسترسی به سوالات متداول؛ دسترسی به راهنمای نحوه استفاده از سامانه و دسترسی به اطلاعیه ها برای کسب اطلاع از تغییرات جدیدی که در سامانه خودنویس، اعمال می گردد. هم چنین، بنابر اعلام وزیر اطلاعات، از این پس، امکان ثبت رایگان مبایعه نامه فروش ملک در سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه اینترنتی my.gov.i فراهم می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- سامانه خودنویس چیست؟

2- آدرس سامانه خودنویس چیست؟

3- امکانات سامانه خودنویس khod evis.m ud.i چیست؟

برای مشاوره امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن

برای مشاوره امکانات سامانه خودنویس و نحوه ثبت قرارداد در آن

ورود به سامانه خودنویس

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب