جواب استخاره با قرآن

جواب استخاره با قرآن

توضیح استخاره با قرآن (طبق خط عثمان‏ طه شماره ها نماینگر شماره صفحه قرآن میباشد)

به حرف بدخواهان توجه نکنید. توکل به خداوند متعال کنید و آنچه خداوند اجازه داده و ثواب شمرده، انجام دهید.

منبع: kazemos adi.pe sia blog.i

جواب استخاره با قرآن

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب