تمرین صفحه 93 امار یازدهم

تمرین صفحه 93 امار یازدهم

جواب تمرین صفحه ۹۳ و ۹۴ آمار و احتمال یازدهم

گام به گام صفحه 93 - 94 آمار و احتمال یازدهم از درس معیارهای پراکندگی فصل 3

حل تمرین صفحه 93 و 94 آمار و احتمال یازدهم از فصل سوم آمار توصیفی درس «معیارهای پراکندگی» را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم.

همچنین مشاهده کنید: جواب کاردرکلاس صفحه ۹۲ آمار و احتمال یازدهم

حل تمرین صفحه 93 آمار و احتمال یازدهم

1- فرض کنید سنّ افرادی که در یک روز سوار اتوبوس شده‌اند، به‌صورت زیر است، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات سنّ افراد را به‌دست آورید.

2- نمودار زیر میزان مصرف گاز CNG را از سال 1385 تا 1393 نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات میزان مصرف گاز CNG از سال 1385 تا 1393 را به‌دست آورید.

3- انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات را برای هریک از اعداد جدول زیر به‌دست آورید.

4- اعداد دلخواه را در جدول زیر بنویسید و انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات را برای هریک از اعداد به‌دست آورید.

پاسخ تمرینات صفحه 94 آمار و احتمال یازدهم

5- اگر ضریب تغییرات 10 داده 2 باشد و میانگین آن 4، واریانس داده‌ها را به‌دست آورید.

6- اگر داده را c برابر کنیم ضریب تغییرات داده‌ها چند برابر می‌شود؟

7- فرض کنید 22 بوته گل قرمز را انتخاب و تعداد گل‌های هر بوته را شمرده‌ایم و نتایج زیر به‌دست آمده است، نمودار جعبه‌ای را برای این داده‌ها رسم کنید.

8- نمودار جعبه‌ای مربوط به شاخص تودهٔ بدن (BMI) به تفکیک جنسیت رسم شده است. این نمودار را تفسیر کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.الف) میانگین شاخص توده بدن در خانم‌ها بیشتر است یا آقایان؟ب) میزان پراکندگی شاخص توده بدن در خانم‌ها بیشتر است یا آقایان؟

9- داده‌های زیر مربوط به نرخ بیکاری یک کشور در ده سال گذشته است، نمودار جعبه‌ای این داده‌ها را رسم کنید.

⭕️ نکته: دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما نباید از آن ها به شیوه نادرست استفاده نمایید، لذا قبل مشاهده جواب ها یکبار خودتان به سوالات پاسخ دهید سپس اگر مشکلی داشتید از این جواب ها کمک بگیرید.

☑️ به پایان جواب تمرین صفحه ۹۳ و ۹۴ آمار و احتمال یازدهم رسیدیم، برای مشاهده حل تمرین سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «ماگرتا» جست و جو کنید. همچنین می توانید از بخش نظرات نیز با ما در ارتباط باشید.

تمرین صفحه 93 امار یازدهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب