تمرین صفحه 107 ریاضی نهم

تمرین صفحه 107 ریاضی نهم

جواب و حل تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم ، شیب خط و عرض از مبدا

گام به گام فصل ششم ریاضی نهم : جواب تمرین صفحه 106 و 107 درس دوم و محاسبه شیب خط و عرض از مبدا

پاسخ تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم فصل ششم و گام به گام سوال های صفحه 106 و 107 از درس دوم شیب خط و عرض از مبدا در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما فراهم شده است.

جواب تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم

در این بخش از کتاب ریاضی هشت سوال مختلف در رابطه با محاسبه شیب خط و عرض از مبدا برای شما مطرح شده است که پاسخ آن ها به شرح زیر است.

۱- خط های به معادله y=3 و x=-2 را رسم و مختصات محل برخورد آنها را پیدا کنید. زاویه بین این دو خط چند درجه است؟

۲- معادله محور طول و محور عرض ها را بنویسید؛ محل برخورد آنها چه نقطه ای است؟

۳- شیب و عرض از مبدا خط های زیر را پیدا کنید و سپس آن خط ها را رسم کنید.

برای رسم خط 3y-2x  =6 باید مراحل زیر را طی کنید :

حال برای رسم خط 4x-2y  =  8 در تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم باید به صورت زیر عمل کنید :

و در نهایت برای رسم خط 2x-y  =  3 باید از روش زیر استفاده کنید :‌

۴- خط y=ax b را در نظر بگیرید. در هر یک از حالت های موردنظر، خط را مانند نمونه در دستگاه مختصات رسم کنید.

۵- معادله خط های زیر را بنویسید.

برای پیدا کردن معادله هم باید شیب را پیدا کنیم و هم عرض از مبدا، پس به صورت زیر عمل می کنیم.

۶- معادله خطی بنویسید که با خط 5=2y-4x موازی باشد و از نقطه 1 , 1- بگذرد.

۷- با توجه به شکل مقابل نشان دهید.

۸- 3 , 2 و 4 , 1- دو نقطه از یک خط هستند؛ شیب خط را پیدا کنید و معادله خط را بنویسید.

دانش آموز عزیز سوالات این بخش از کتاب فوق العاده مهم و امتحانی می باشد، سعی کنید خودتان این تمارین را حل کنید و به مطالب این مقاله فقط به دید کمک درسی نگاه کنید تا بعد ها در امتحان دچار مشکل نشوید.

✅ به پایان جواب های تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی نهم رسیدیم، اگر پیشنهاد یا نظری دارید می توانید از طریق بخش دیدگاه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تمرین صفحه 107 ریاضی نهم

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب