ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری

گوش کنید

دانلود کنید

ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری

غزل شمارهٔ ۲۷

بسیار سالها به سر خاک ما رود

کاین آب چشمه آید و باد صبا رود

این پنج روزه مهلت ایام، آدمی

بر خاک دیگران به تکبر چرا رود؟

ای دوست بر جنازهٔ دشمن چو بگذری

شادی مکن که با تو همین ماجرا رود

دامن کشان که می‌رود امروز بر زمین

فردا غبار کالبدش در هوا رود

خاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم

مانند سرمه‌دان که در او توتیا رود

دنیا حریف سفله و معشوق بی وفاست

چون می‌رود هر آینه بگذار تا رود

این است حال تن که تو بینی به زیر خاک

تا جان نازنین که بر آید کجا رود

بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست

سعدی مگر به سایهٔ لطف خدا رود

یارب مگیر بندهٔ مسکین و دست گیر

کز تو کرم برآید و بر ما خطا رود

ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب